Počet záznamů: 1  

Hledání odpovědnosti

  1. Hvížďala, Karel, 1941- Hledání odpovědnosti : dialog / Karel Hvížďala, Jiří Přibáň. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. -- Anotace: Publikace pojednává zejména o etice a morálce, paradoxech moderní a postmoderní doby nebo diferencovanosti soudobých společností, do hloubky zasažených pandemickou situací. Definice základních filosofických a sociologických pojmů, jako jsou kultura, sociální normy, hodnoty, a úvahy nad otázkami fungování státu, ekonomického uspořádání světa, stavu univerzit nebo médií jsou natolik výstižné, že se tato rozprava může stát základní četbou pro každého, kdo sleduje stav dnešního světa se znepokojením, ale beze strachu, stejně jako její autoři. -- ISBN : 978-80-246-4867-5 (brožováno). Přibáň, Jiří, 1967-. Univerzita Karlova etika * odpovědnost

Počet záznamů: 1