Počet záznamů: 1  

Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje

  1. Kuchařová, Věra, 1951- Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje : souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR / Věra Kuchařová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i. 2020. -- Anotace: Zpráva je výstupem pětiletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022) za rok 2020. Jejím hlavním cílem je poskytnout podklady využitelné pro hodnocení opatření rodinné politiky, a to jak pro MPSV, tak pro další subjekty a individuální zájemce. Zpráva jednak sumarizuje výsledky výběrových šetření o postojích a očekáváních veřejnosti v oblasti rodinné politiky, jednak předkládá rámcovou informaci o přístupech k rodinné politice v dalších evropských zemích. Zpráva byla zpracována na základě tří druhů zdrojů: výběrových šetření, publikovaných dat z mezinárodních statistik a zahraniční a české odborné literatury. -- ISBN : 978-80-7416-404-0 (brožováno). rodina * rodinná politika * ochrana dítěte * Česká republika

Počet záznamů: 1