Počet záznamů: 1  

Národní strategie pro čelení hybridnímu působení

  1. Národní Národní strategie pro čelení hybridnímu působení = National strategy for countering hybrid interference / podklady připravil: kolektiv autorů vedený sekcí obranné politiky a strategie MO. -- 1. vydání. -- Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2021. -- Souběžný anglický text tištěný zvratmo. -- Anotace: Strategie stanovuje cíle a určuje nástroje potřebné k ochraně životních, strategických a dalších významných zájmů České republiky definovaných v Bezpečnostní strategii České republiky před nepřátelským hybridním působením. -- ISBN : 978-80-7278-827-9 (brožováno). Česko. Ministerstvo obrany obranná politika * strategická obrana * kybernetika * Česká republika

Počet záznamů: 1