Počet záznamů: 1  

Are EU governments taking whistleblower protection seriously?

  1. Terracol, Marie Are EU governments taking whistleblower protection seriously? : progress report on transposition of the EU directive / author: Marie Terracol. -- Berlin : Transparency International, 2021. -- Staženo z internetu. -- Název z obálky. -- Anotace: Berou vlády EU ochranu oznamovatelů vážně? Whistleblowing je jedním z nejúčinnějších způsobů odhalování korupce a dalších protiprávních jednání. Efektivní legislativa je zásadní klíčem pro ochranu oznamovatelů a pro zajištění toho, aby jejich byly podněty řešeny. Ve většině evropských zemí je oznamování protiprávního jednání riskantním rozhodnutím, a to především z důvodu neexistence nebo nedostatečné právní ochrany oznamovatelů. V roce 2019 přijala Evropská unie „směrnici Evropského parlamentu (EU) 2019/1937 a Rady ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie“ (směrnice o ochraně oznamovatelů). Směrnice obsahuje mnoho převratných ustanovení. Zakazuje odvetná opatření proti oznamovatelům. A dále ve většině případů chrání jejich totožnost a nabízí samotným oznamovatelům několik možností hlášení. 27 členských států EU má předem danou lhůtu dvou let na transpozici směrnice do národních právních řádů (tedy do 17. prosince 2021). Tato publikace hodnotí proces transpozice směrnice o ochraně oznamovatelů ve všech 27 členských státech EU, a to v období do 14 měsíců v běžícím dvouletém časovém rámci. -- ISBN : 978-3-96076-168-6 (vázáno). právo na spravedlnost * korupce * zaměstnanec * ochrana pracovních příležitostí * legislativa * členský stát EU

Počet záznamů: 1