Počet záznamů: 1  

Whistleblowing není donašečství

  1. Pavlišová, Radka Whistleblowing není donašečství : příručka nejen pro oznamovatele / autoři publikace: Radka Pavlišová, tým právní poradny Transparency international. -- 2., aktualizované a doplněné vydání. -- [Praha] : Transparency International - Česká republika, o.p.s., 2020. -- Název z obálky. -- Staženo z internetu. -- Anotace: Druhé, aktualizované vydání. Od prvního vydání v roce 2014 došlo v oblasti ochrany oznamovatelů k mnoha změnám. Ať už se týkají legislativních snah, dobrovolných opatření nebo celkového vnímání problematiky ve společnosti. Jedno se však nezměnilo – v České republice stále chybí komplexní a cílené legislativní zakotvení témat. Transparency International - Česká republika zaměstnanec * profesní etika * právo na spravedlnost * korupce * Česká republika

Počet záznamů: 1