Počet záznamů: 1  

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  1. Křístek, Lukáš, 1971- Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář / Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2021. -- (Komentátor). -- Anotace: Komentář představuje přehledný výklad nové právní úpravy, která přináší četné novinky pro přístup ke znalecké činnosti a její výkon. Zákon například zavádí institut znalecké kanceláře pro obchodní korporace vykonávající znaleckou činnost, rozšiřuje odpovědnost znalců za přestupky, nařizuje povinné pojištění odpovědnosti za výkon znalecké činnosti a zakotvuje nárok na zápis do seznamu znalců po splnění všech stanovených podmínek, mezi nimiž je i vstupní zkouška. Znalci jsou povinni uvádět údaje o posudcích v elektronické evidenci znaleckých posudků vedené Ministerstvem spravedlnosti, které také spravuje nový seznam znalců. Mění se rovněž odměňování znalců. Nejobsáhlejší část komentáře tvoří výklad znaleckého posudku, jehož význam je ve znalecké činnosti stěžejní. Komentář k jednotlivým paragrafům je provázán s ostatními ustanoveními i souvisejícími částmi prováděcích vyhlášek. Autoři nacházejí v zákoně výkladové problémy a navrhují jejich možná řešení. -- ISBN : 978-80-7502-511-1 (brožováno). Bürger, Pavel, 1979-. Vučka, Jan, 1976-. Česko. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (2019). *2Komentátor0 znalecký posudek * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1