Počet záznamů: 1  

Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

  1. Schebelle, Danica Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR / Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i. 2020. -- Anotace: Publikace je výstupem výzkumného projektu "Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu". Realizací výzkumných aktivit byly zjištěny a vyhodnoceny zkušenosti zaměstnavatelů, kteří získali zahraniční zaměstnance z Ukrajiny prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je jedním z klíčových programů umožňujících zaměstnávání zahraniční pracovní síly v ČR. Z reflexe Programu kvalifikovaný zaměstnanec dotázanými zaměstnavateli vyplynuly některé obtíže a kritické připomínky, celkově však byla účast v Programu pro dotazované členské organizace KZPS ČR přínosná a existence Programu byla hodnocena celkově pozitivně. Rovněž byl deklarován zájem využívat Program kvalifikovaný zaměstnanec při řešení problémů s nedostatkem pracovní síly i nadále. Zjištěné poznatky a doporučení mají potenciál pro další pozitivní rozvoj tohoto Programu do budoucna. -- ISBN : 978-80-7416-398-2 (brožováno). Kubát, Jan. Bareš, Pavel, 1978- stěhování za prací * politika zaměstnanosti * podpora zaměstnanosti * Česká republika * Ukrajina

Počet záznamů: 1