Počet záznamů: 1  

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

  1. Rydval, Tomáš, 1991- Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně / Tomáš Rydval. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2021. -- (Právní instituty). -- Anotace: Kniha přináší komplexní pohled na úpravu podpory výzkumu a vývoje obsaženou v zákoně o daních z příjmů. Autor čerpá jak z judikatury tuzemských soudů, unijní úpravy, tak vlastních zkušeností z praxe. Po přečtení knihy by mělo být čtenáři jasné, zda je tato podpora pro něj vhodná, jakým způsobem ji má využít a jak ji případně obhájit před daňovými orgány. Shodně však tato kniha poskytuje i vodítko daňovým orgánům v tom, jak postupovat v kontrolách uplatněných odpočtů na podporu výzkumu a vývoje. -- ISBN : 978-80-7400-831-3 (brožováno). *2Právní instituty0 výzkum a vývoj * politika výzkumu * státní podpora * daň z příjmů * daňový základ * Česká republika

Počet záznamů: 1