Počet záznamů: 1  

Trestní příkaz

  1. Novák, Petr, 1973- Trestní příkaz / Petr Novák. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2021. -- (Teoretik). -- Anotace: Publikace pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního řízení. Problematiku institutu trestního příkazu zasazuje do historického a mezinárodního kontextu, aby čtenář chápal dynamiku jeho vývoje odrážející vývoj společnosti směrem k vládě práva a právního státu. Autor porovnává institut trestního příkazu s odklony a s jinými druhy rozhodnutí, a meziodvětvově porovnává příkazní řízení. Ze shromážděných poznatků se pak snaží předpovědět další vývoj tohoto institutu. -- ISBN : 978-80-7502-495-4 (brožováno). *2Teoretik0 trestní řízení * trestní sankce * Česká republika

Počet záznamů: 1