Počet záznamů: 1  

Vývoj české veřejné správy do roku 1989

  1. Valentová, Vendulka Vývoj české veřejné správy do roku 1989 / Vendulka Valentová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. -- (Vysokoškolské učebnice). -- Anotace: Publikace poskytuje základní orientaci pro studium veřejné správy od nejstarších vývojových fází správní organizace státu, činnosti a kompetence jednotlivých správních institucí až do roku 1989. Učební pomůcku tvoří ukázky právních dokumentů, které přehledně ilustrují vývoj nejen veřejné správy, ale práva vůbec na našem území od dob feudálního státu až do roku 1989. -- ISBN : 978-80-7380-843-3 (brožováno). *2Vysokoškolské učebnice0 veřejná správa * správní právo * dějiny * Čechy (země) * Československo

Počet záznamů: 1