Počet záznamů: 1  

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  1. Dörfl, Luboš, 1969- Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář / Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger. -- 1. vydání. -- Praha : C.H. Beck 2021. -- (Beckovy komentáře). -- Anotace: Komentář nabízí právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i odpovědnosti z této činnosti vyplývající. Obsahuje například popis podmínek pro zápis znalců a dalších znaleckých subjektů do příslušných seznamů, procesního postupu Ministerstva spravedlnosti v řízení ve věcech znalců či v řízení o přestupku znalce, rozbor práv i povinností znalců i výklad všech typů jejich právní odpovědnosti. Publikace se zaměřuje nejen na výklad jednotlivých ustanovení zákona, ale prostřednictvím tohoto výkladu přináší také pohled na širší souvislosti činnosti znalců. Velkou pozornost věnuje analýze náležitostí znaleckého posudku a správnému postupu znalce při jeho vypracování, který je nově upraven nejen zákonem, ale též prováděcí vyhláškou. Obsahuje rovněž řadu praktických pohledů a zkušeností s efektivním využíváním znaleckého posudku jako důkazního prostředku v soudním řízení i jeho hodnocení soudem. -- ISBN : 978-80-7400-823-8 (vázáno). Krysl, Alexandr, 1976-. Lehká, Markéta. Visinger, Radek, 1981-. *2Beckovy komentáře0 znalecký posudek * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1