Počet záznamů: 1  

Zemědělství, vinařství

  1. Zemědělství, Zemědělství, vinařství : rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární péče, ochrana chmele, vinohradnictví a vinařství, ekologické zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, oběh osiva a sadby a další ; Lesnictví ; Rybářství, myslivost ; Ochrana zvířat : redakční uzávěrka 26.4.2021. -- Ostrava : Sagit, [2021]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1433). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. V první kapitole najdete mj. aktuální znění zákona o zemědělství, o krmivech, o hnojivech, o veterinární péči, o Státním zemědělském a intervenčním fondu, o genetických zdrojích rostlin, o oběhu osiva a sadby, o rostlinolékařské péči, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (velké změny od května 2021), plemenářský zákon a další zákony. V dalších kapitolách je např. lesní zákon, zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů. -- ISBN : 978-80-7488-470-2 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14330 agrární sektor * vinohradnictví * lesní legislativa * myslivecká legislativa * rybářská politika * ochrana zvířat * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1