Počet záznamů: 1  

Výchova dívek v Čechách a na Moravě

  1. Dvořáková Kaněčková, Eva Výchova dívek v Čechách a na Moravě : školství v 19. století genderovou perspektivou / Eva Dvořáková Kaněčková. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2020. -- (Pedagogika). -- Anotace: Publikace přináší nový pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se objevují opomíjené aspekty dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry o „nevzdělanosti“ českých dívek. Hlavní zájem se soustředí na postavení ženy střední třídy v 19. století a tomu odpovídající vzdělávací potenciál, a to z hlediska elementárního i vyššího vzdělávání, jeho proměn a specifik. Nedílnou částí knihy je podrobná teoretická, ale i historiografická část, která čtenáře zevrubně seznámí se širokým, zejména anglosaským konceptem feministického a také genderového výzkumu i s metodologií k danému tématu, stejně jako s historiografickým souhrnem dosavadní české tvorby v této oblasti. -- ISBN : 978-80-271-1292-0 (brožováno). *2Pedagogika0 žena * vzdělávání * politika vzdělávání * společenský status * společenská role * sociologie * Čechy (země) * Morava (region) * 19. století

Počet záznamů: 1