Počet záznamů: 1  

Skutková podstata znásilnění v právních řádech států, kde je znásilnění definováno na základě souhlasu

  1. Krausová, Marta Skutková podstata znásilnění v právních řádech států, kde je znásilnění definováno na základě souhlasu / Marta Krausová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021. -- (Srovnávací studie ; č. 5.404). -- Název z obálky. -- Na obálce: únor 2021. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Anotace: Práce rozebírá skutkové podstaty znásilnění v evropských státech, kde jsou definice znásilnění založeny na souhlasu (Dánsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Irsko, Švédsko). Práce obsahuje překlady definic znásilnění z trestních zákoníků států a u některých států též kontext jejich přijetí. Práce se též zabývá mezinárodně právním kontextem znásilnění, a to závaznou definicí v Istanbulské úmluvě a relevantním rozhodnutím ESLP. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.4040 sexuálně motivované násilí * trestní právo * mezinárodní právo * mezinárodní úmluva * Belgie * Dánsko * Irsko * Německo * Spojené království * Španělsko * Švédsko

Počet záznamů: 1