Počet záznamů: 1  

Zákon o právu na digitální služby

  1. Zajíček, Zdeněk, 1967- Zákon o právu na digitální služby : komentář / Zdeněk Zajíček, František Korbel, Dalibor Kovář, Pavel Amler, Josef Donát, Jan Tomíšek, David Oršulík. -- 1. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2021. -- (Beckovy komentáře). -- Anotace: Komentář přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně. Na základě zákona vznikne detailní přehled povinností státní správy a typů jednání s důsledky navenek, tzv. katalog služeb. Díky němu bude zaručeno právo občanů jednat vzdáleně (digitálně) a povinnost státu takovou volbu akceptovat. Zákon dále mimo jiné umožní „vytvořit“ na dálku úředně ověřený podpis či digitálně prokázat některé skutečnosti a zaručí právo na elektronickou identifikaci a autentizaci. Autoři kombinují unikátní zkušenosti z přípravy a konzultací samotného právního předpisu a své komplexní znalosti v oblasti elektronického právního jednání a právní úpravy eGovernmentu. -- ISBN : 978-80-7400-822-1 (vázáno). Korbel, František, 1976-. Kovář, Dalibor, 1984-. Amler, Pavel, 1987-. Donát, Josef, 1981-. Tomíšek, Jan, 1991-. Oršulík, David, 1993-. Česko. Zákon o právu na digitální služby (2020). DigiSl : komentář. *2Beckovy komentáře0 e-government * telematika * telekomunikace * veřejná správa * elektronická správa dokumentů * služba ve veřejném zájmu * zpřístupňování informací * informační systém * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1