Počet záznamů: 1  

Majetek státu v teorii a praxi

  1. Havlan, Petr, 1951- Majetek státu v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2021. -- (Teoretik). -- Anotace: Publikace vymezuje základní cíle a úkoly v majetkoprávní oblasti státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho majetkoprávní realitou. Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením, tzv. prozatímním hospodařením a nakládáním s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření. -- ISBN : 978-80-7502-455-8 (brožováno). Sochorová, Dagmar, 1983-. *2Teoretik0 veřejný majetek * vlastnictví * Česká republika

Počet záznamů: 1