Počet záznamů: 1  

Správní právo

  1. Kopecký, Martin, 1965- Správní právo : obecná část / Martin Kopecký. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2021. -- (Právnické učebnice). -- Anotace: Publikace vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší i výklad o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání a nepomíjí ani oblast správního řízení a správního soudnictví. Stranou pozornosti nezůstávají kontrolní mechanismy a jednotlivé úseky správního práva a autor se nevyhýbá ani jeho problémům a úskalím. Výklad je vhodně a ilustrativně doplněn četnými příklady z praxe, které napomáhají lepšímu porozumění rozsáhlé problematiky. -- ISBN : 978-80-7400-820-7 (brožováno). *2Právnické učebnice. Beck0 správní právo * veřejná správa * Česká republika

Počet záznamů: 1