Počet záznamů: 1  

Problematika reprezentace v dědickém právu

  1. Talanda, Adam, 1990- Problematika reprezentace v dědickém právu / Adam Talanda. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2021. -- (Beckova edice právní instituty). -- Anotace: Publikace se zabývá právem reprezentace, tedy jedním z dílčích principů dědického práva, který se uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále přesah i do dalších institutů dědického práva a který upravuje podmínky a způsob nastoupení potomků dědice do dědického práva a práva na povinný díl. V monografii je obecně pojednáno o zasazení dědického práva do systému práva, o ústavních aspektech dědického práva a principech dědického práva. Dále je teoreticky vymezeno právo reprezentace a jeho kategorie. Následuje vývoj práva reprezentace a rozbor konkrétních institutů, ve kterých se právo reprezentace v aktuální právní úpravě uplatňuje. Právo reprezentace a jeho projevy v jednotlivých institutech dědického práva jsou vyloženy komplexně, práce analyzuje aktuální právní úpravu s ohledem na její inspirační zdroje a odchylky od nich, upozorňuje na problémy aktuální úpravy i navrhované novelizace a navrhuje jejich řešení s ohledem na teoretické vymezení práva reprezentace. -- ISBN : 978-80-7400-817-7 (brožováno). *2Beckova edice právní instituty0 dědické právo * dědictví * občanská práva * Česká republika

Počet záznamů: 1