Počet záznamů: 1  

Právní úprava statusu umělce

  1. Krausová, Marta Právní úprava statusu umělce : umělec na "volné noze", jeho právní postavení a sociální zabezpečení / Marta Krausová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021. -- (Srovnávací studie ; č. 5.403). -- Název z obálky. -- Na obálce: leden 2021. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Anotace: Studie se zabývá právním postavením samostatně výdělečně činných umělců (nebo jiných osob činných v kulturních a kreativních odvětvích) v sousedních zemích České republiky a dalších evropských zemích. Pokouší se popsat různé modely právního zakotvení statusu samostatně výdělečně činného umělce, který je obvykle spojen se zvláštním systémem sociálního zabezpečení/jinou formou podpory umělce v nouzi. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.4030 umělecká profese * osoba samostatně výdělečně činná * sociální zabezpečení * státní podpora * Estonsko * Francie * Německo * Polsko * Rakousko * Slovensko * Slovinsko

Počet záznamů: 1