Počet záznamů: 1  

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby

  1. Prognóza Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby : závěrečná zpráva z dotazníkového šetření. -- První vydání. -- Praha : Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. pro Nadaci Sirius, 2020. -- Pod názvem: Nadace Sirius, Median. -- Anotace: Cílem této zprávy je sestavení prognózy vývoje pro rodiny s dětmi v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Výzkum nabízí souhrnný pohled na další aspekty rizikových situací v rodinách, pracuje s mírou dopadu na rodiny i schopností rodin situaci řešit. Zároveň definuje důležitost jednotlivých služeb pro rodiny a součástí je i odhad dopadu pandemie na tyto služby. Závěrečná část průzkumu byla věnována doporučením, jak rodiny nejlépe podpořit. Doporučení jsou definována jak na úrovni nabídky služeb pro rodiny, tak i z celkového pohledu rodinné a sociální politiky. Vzhledem k použité metodice výzkumu, lze závěry použít jako odborný podklad pro definování opatření státní správy nebo samosprávy v oblasti podpory rodin s dětmi. -- ISBN : 978-80-906468-4-1 (kroužková vazba). Nadace Sirius. Median (firma) rodina * covid * sociální analýza * sociální dopad * sociální služby * Česká republika * 3. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1