Počet záznamů: 1  

Teritorium a násilný nestátní aktér

  1. Ludvík, Zdeněk, 1968- Teritorium a násilný nestátní aktér : ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu? / Zdeněk Ludvík. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. -- Anotace: Monografie si klade za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Teoretické východisko výzkumu operuje s tvrzením, že existuje skrze schopnost vládnout zprostředkovaný (nelineární) příčinný vztah mezi efektivitou realizace cílů a teritoriální penetrací. Ve výzkumu jsou představeny čtyři případové studie a výzkum je veden z pozice kvalitativně-vysvětlující epistemologie. Výstupním analytickým zjištěním je částečné potvrzení hypotézy, že mezi teritoriální penetrací a efektivitou cílů neexistuje přímo úměrný vztah a že teritoriální penetrace a teritoriální vládnutí jsou nutnými podmínkami efektivity cílů. -- ISBN : 978-80-246-4551-3 (brožováno). islám * IS (Islámský stát : teroristická organizace) * politické násilí * terorismus * územní suverenita

Počet záznamů: 1