Počet záznamů: 1  

Raný český stát 10. století

  1. Raný Raný český stát 10. století / k vydání připravili Ivana Boháčová a Petr Sommer. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia 2020. -- (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 21). -- Na obálce nad názvem: Centre for Medieval Studies. -- Anotace: Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskusi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), nicméně ne zcela uspokojivě. Texty se soustředí na formy raně středověké vlády, podoby centrálních lokalit, o něž se tato vláda opírala, i na prohlubující se strukturaci společnosti, díky níž se regnum zrodilo a jejímž odrazem na druhé straně společnost byla. -- ISBN : 978-80-7007-627-9 (Filosofia ;. -- brožováno). Boháčová, Ivana, 1954-. Sommer, Petr, 1949-. *2Colloquia mediaevalia Pragensia ; 210 stát * historie * historie středověku * Čechy (země) * 10. století

Počet záznamů: 1