Počet záznamů: 1  

Demokratická monarchie, nedemokratická republika?

  1. Demokratická Demokratická monarchie, nedemokratická republika? : kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě / Lukáš Fasora, Miroslava Květová, Richard Lein, Ondřej Matějka (eds.). -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. -- (Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví ; svazek 5). -- Částečně přeloženo z němčiny. -- Anotace: Sborník se věnuje přechodu mezi rakousko-uherskou monarchií a jejími nástupnickými státy, zejména Československem a Rakouskem. Tento přechod sleduje v delší perspektivě od počátku 20. století až do krize nástupnických republik vrcholící druhou světovou válkou. Publikace je interdisciplinární, obsahuje příspěvky historiků, politologů a právníků a sleduje v komparativní perspektivě pestrou škálu témat: od ústavních dějin přes změny stranického spektra až po novinky v organizaci sportu nebo v postavení žen. Autoři si přitom kladou otázky po kvalitě demokracie v zaniklém mocnářství a v obou nástupnických státech. -- ISBN : 978-80-88304-48-7 (brožováno). Fasora, Lukáš, 1972-. Květová, Miroslava. Lein, Richard, 1980-. Matějka, Ondřej, 1978-. *2Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví ; svazek 50 monarchismus * republika * Rakousko-Uhersko * Rakousko * Československo * dvoustranné vztahy * politický život * rok 1918 * období první Československé republiky (1918-1938) * 1. polovina 20. století

Počet záznamů: 1