Počet záznamů: 1  

Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku

  1. Hon, Pavel, 1942- Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku / Filip Hon, Ladislav Průša, Pavel Bareš. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i. 2020. -- Anotace: Analýza ukazuje na existenci poměrně velkých rozdílů v systému příspěvku na péči mezi jednotlivými zeměmi. Na základě těchto rozdílů je možné komentovat, že v systému kritérií pro hodnocení stupně závislosti v České republice je několik stěžejních nedostatků. Chybí výjimky pro některé speciální druhy postižení a bodovací škála je oproti ostatním zemím příliš zjednodušena, což v kombinaci s hodnocením zdravotního stavu pouze na základě lékařských nálezů vede k nekonzistenci a nespravedlnosti celého hodnotícího systému. -- ISBN : 978-80-7416-396-8 (brožováno). Průša, Ladislav, 1958-. Bareš, Pavel, 1978- příspěvek na péči * stárnutí obyvatelstva * Česká republika * Německo * Slovensko * Rakousko

Počet záznamů: 1