Počet záznamů: 1  

Právo v měnícím se světě

  1. Právo v měnícím se světě (konference) (2019 : Praha, Česko) Právo v měnícím se světě / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- Anotace: Kniha mapuje vybrané proměny práva a jeho institutů v předchozích třech dekádách. Současně nastiňuje perspektivy jeho dalšího vývoje v nejbližších desetiletích. Pozornost je věnována krizovému řízení, „menšinám“ a „většinám“ při vytváření obecné vůle, centralizaci a decentralizaci či problému nezávislosti a nestrannosti moci. Nechybí reflexe nad změnami sociálních, ekonomických či lidsko-právních paradigmat. Stranou pozornosti nezůstávají ani informační technologie a jejich vliv na právo a právnický stav. V neposlední řadě se kniha věnuje i otázce udržitelného rozvoje lidské civilizace a možnostem práva tento stav ovlivnit. -- ISBN : 978-80-7380-828-0 (vázáno). Gerloch, Aleš, 1955-. Žák Krzyžanková, Katarzyna stát * právní stát * právní věda * Česká republika * Slovensko * Polsko * Evropská unie

Počet záznamů: 1