Počet záznamů: 1  

V zájmu velmoci

  1. Voráček, Emil, 1950- V zájmu velmoci : Československo a Sovětský svaz 1918-1948 / Emil Voráček a kol. -- Vydání první. -- Praha : Historický ústav, 2019. -- (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 93). -- Anotace: Předmětem zkoumání předkládané monografie jsou československo-sovětské vztahy od roku 1917/1918 do února 1948 v širších mezinárodních politických, společenských a hospodářských souvislostech. Publikace pokrývá zhruba první polovinu „krátkého 20. století“, ve kterém došlo k zásadním, rozsáhlým změnám, během nichž se podstatně proměnila geopolitická mapa světa. Na pozadí globálních procesů došlo k řadě dramatických změn a otřesů i v rámci regionu střední a východní Evropy, které ve většině zemí vedly nejen k zásadní proměně sociálně politického systému, ale také vzájemných vztahů. Autorský kolektiv se na základě pramenných výzkumů pokouší o pokud možno komplexní uchopení složitého přediva souvislostí, trendů a vazeb, které formovaly československo-sovětské vztahy ve vytčeném období. -- ISBN : 978-80-7286-347-1 (vázáno). *2Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 93 mezinárodní vztahy * diplomatické vztahy * Československo * Svaz sovětských socialistických republik * druhá světová válka * 40. léta 20. století

Počet záznamů: 1