Počet záznamů: 1  

Už je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu

  1. Krastev, Ivan, 1965- Už je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu / Ivan Krastev ; z anglického originálu Is it tomorrow, yet? - how the pandemic changes Europe přeložil Ladislav Nagy. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. -- (Politeia). -- Vydáno ve spolupráci s Centrem pro filozofii, etiku a náboženství FF UK. -- Anotace: Autor vyvolal na vrcholu koronavirové krize celosvětový zájem svým článkem o vlivu pandemie na budoucí společenské změny. Nyní navazuje esejí, ve které zkoumá politické a kulturní důsledky Covidu-19 jako laboratorního sociálního experimentu. Brilantně a provokativně analyzuje sociální dopady karanténní dystopie, návrat vládních intervencí, uzavírání hranic národních států, roli odborníků a krizového řízení v demokratických a autoritářských státech (big data government), etické otázky zdravotnických a ekonomických opatření, mezigenerační a mezinárodní solidaritu. Politologické analýzy a data z výzkumů historických pandemií kombinuje s příklady literárních zpracování či filozofických pojednání a ukazuje paradoxy proměněného světa, pro jehož obyvatele je pandemie základní společnou zkušeností. -- ISBN : 978-80-246-4647-3 (Karolinum ; brožováno). Nagy, Ladislav, 1974-. [Is it tomorrow, yet? Česky]. *2Politeia (Univerzita Karlova)0 epidemie * hospodářská recese * hospodářský důsledek * sociální dopad * mezinárodní spolupráce * Evropa

Počet záznamů: 1