Počet záznamů: 1  

Tábor smrti Sobibor

  1. Tábor Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz / editori Ján Hlavinka, Peter Salner. -- Prvé slovenské vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, 2019. -- (Etnologické štúdie ; 41). -- Anotace: Publikácia vznikla pri príležitosti 75. výročia povstania väzňov v tábore smrti Sobibor a následného zničenia tohto miesta hrôzy. Ťažiskovú kapitolu Lublinská oblasť a Akcia Reinhard napísal významný izraelský historik David Silberklang. Už názov Vyhladzovací tábor Sobibor svedčí, že poľský historik Tomáš Okleksy – Zborowski sa zameral na dejiny tábora. V kapitole Profil páchateľov si Sara Berger zamerala na ľudí, ktorí dokázali spáchať neuveriteľné zločiny. Slovenský historik Ján Hlavinka si všíma „slovenskú stránku“ tejto smutnej histórie. Dieter Pohl sa zaoberá problémom páchateľov a retribúcií. Český historik Lukáš Přibyl približuje výsledky svojej dokumentácie transportov z územia Protektorátu Čechy a Morava. Záverečné kapitoly (autori Peter Salner a Zuzana Panczová) si všímajú súčasné reflexie holokaustu na Slovensku, resp. konšpiračné teórie o holokauste. -- ISBN : 978-80-569-0449-7 (vázáno). Hlavinka, Ján, 1979-. Salner, Peter, 1951-. *2Etnologické štúdie ; 410 žid * trestný čin proti lidskosti * nacionální socialismus * druhá světová válka * Polsko

Počet záznamů: 1