Počet záznamů: 1  

Nakládání s majetkem státu

  1. Štancl, Michal, 1990- Nakládání s majetkem státu / Michal Štancl. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je k 1.2.2020"--Údaj z rubu titulního listu. -- Anotace: Předmětem publikace je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát jednající v soukromoprávním styku, definice majetku státu a jeho kategorizace, vztah zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zvláštních předpisů, základní principy nakládání s majetkem státu, obsah pojmů hospodaření a nakládání s majetkem státu, či s tím související odpovědnostní vztahy a kontrola. To vše za použití příkladů ze soudní praxe a s cílem srozumitelně vysvětlit teoretické základy tolik nezbytné pro praxi, jež čelí složité a roztříštěné právní úpravě. -- ISBN : 978-80-7598-693-1 (brožováno). *2Právní monografie0 veřejný majetek * hospodářské právo veřejné * odpovědnost * Česká republika

Počet záznamů: 1