Počet záznamů: 1  

GDPR

  1. Fiala, Ondřej GDPR : hmotné a procesní aspekty prakticky / Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský. -- Vydání první. -- V Praze : C. H. Beck ; 2019. -- (Právní praxe). -- Anotace: Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Je členěna do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhá část se věnuje procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem pro ochranu osobních údajů, ale též o soudním přezkumu, který je způsobem nalézání správného výkladu. Třetí část se zabývá ochranou osobnosti. Jednotlivec v roli subjektu údajů v knize nalezne nejenom popis svých práv, ale také úpravu ochrany osobnosti, jejíž GDPR je podmnožinou. Publikace se věnuje i judikatuře soudů, která má pro aplikaci práva zásadní význam. -- ISBN : 978-80-7400-762-0 (brožováno). Grepl, Jan. Lichnovský, Ondřej, 1980-. *2Právní praxe0 ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat * územní samospráva * podnikatel * soudní řízení * nařízení Společenství * Česká republika