Počet záznamů: 1  

Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích

  1. Kotíková, Jaromíra Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2019. -- Anotace: Publikace pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Publikace se věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy. -- ISBN : 978-80-7416-348-7 (brožováno). Kyzlinková, Renáta, 1978-. Váňová, Jana. Veverková, Soňa, 1979-. Vychová, Helena nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pracovní doba * pružná pracovní doba * Česká republika * Evropa