Počet záznamů: 1  

Metodika sociální práce v sociálním bydlení

  1. Dufka, Jakub Metodika sociální práce v sociálním bydlení. Proces sociální práce s klientem v sociálním bydlení / hlavní editoři Marek Mikulec, Martina Šnejdrlová ; editor brožury Jakub Dufka ; autoři podkapitol Jakub Dufka, Renata Haráková, Zuzana Machová, Karolína Vodičková. -- [Praha] : MPSV, 2019. -- Kompletní vydání publikace Metodika sociální práce v sociálním bydlení uloženo ve společné krabici sig. F 88448. -- Pod názvem na obálce: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost. -- Pod názvem: Metodika vznikla v rámci projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Haráková, Renata. Machová, Zuzana. Vodičková, Karolína. Mikulec, Marek. Šnejdrlová, Martina sociální práce * sociální pracovník * sociální byt * Česká republika