Počet záznamů: 1  

Řídit socialismus jako firmu

  1. Sommer, Vítězslav, 1981- Řídit socialismus jako firmu : technokratické vládnutí v Československu, 1956-1989 / Vítězslav Sommer a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019. -- (Po válce). -- Anotace: Publikace ukazuje, že technokratický socialismus, který se prosadil v Československu po roce 1968, nebyl negací pražského jara. Naopak, „normalizační“ důraz na vládnutí prostřednictvím expertů a na hospodářskou výkonnost byl pragmatickým navázáním na technokratické tendence přítomné v reformním komunismu šedesátých let. V technokracii jsou politické, sociální i hospodářské otázky pouhými technickými problémy. Politiku jako střetávání odlišných pohledů na fungování společnosti a hospodářství je podle technokratického myšlení možné nahradit chladně racionální ekonomickou kalkulací. Stát a společnost se tak stávají jedním velkým podnikem, který spravují nepolitičtí odborníci. Hospodářská výkonnost a odstranění politických sporů jsou cestou k blahobytu a stabilitě. Ačkoliv ideální technokracie nikdy nevznikla, myšlenka, že je nutné řídit stát jako firmu, našla vlivné stoupence v různých politických a regionálních kontextech. A Československo v době vlády KSČ nebylo výjimkou. -- ISBN : 978-80-7285-225-3 (Ústav pro soudobé dějiny ; brožováno). -- 978-80-7422-674-8 (NLN ; brožováno). *2Po válce0 socialismus * politická reforma * hospodářská politika * věda a technika * Československo * 2. polovina 20. století