Počet záznamů: 1  

Úvod do studia politiky

  1. Novák, Miroslav, 1953- Úvod do studia politiky / Miroslav Novák et al., další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Pavol Frič, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Martin Potůček, Petr Skalník, Marek Skovajsa. -- Druhé vydání, rozšířené a doplněné. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. -- (Studijní texty). -- Anotace: Publikace se zaměřuje na vybrané subdisciplíny politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Zpracovány josu i úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Poslední část publikace pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. -- ISBN : 978-80-7419-263-0 (vázáno). Brokl, Lubomír, 1937-. Drulák, Petr, 1972-. Frič, Pavol, 1956-. Gregor, Martin, 1992-. Hendrych, Dušan, 1927-. Hroch, Miroslav, 1932-. Jeřábek, Hynek, 1949-. Kouba, Karel, 1981-. Krulík, Oldřich, 1975-. Kubát, Michal, 1975-. Kysela, Jan, 1974-. Lebeda, Tomáš, 1976-. Nakonečný, Milan, 1932-. Potůček, Martin, 1948-. Skalník, Petr, 1945-. Skovajsa, Marek, 1974-. *2Studijní texty (Sociologické nakladatelství)0 politologie