Počet záznamů: 1  

Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2015-2017

  1. Ceny Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2015-2017/ zpracoval: Odbor statistiky cen. -- Praha : Český statistický úřad, [2018]. -- ©2018. -- (Ceny nemovitostí). -- Kód publikace: 014006-18. -- Anotace: Od roku 1997 spolupracuje MF a ČSÚ na vytvoření systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Mezníkem ve vývoji se stalo vydání zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kde je v § 33 odst. 3 stanovena finančním úřadům povinnost předávat údaje, obsažené v daňových přiznáních o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě prodeje, Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1998. Účelem vytvářeného systému je poskytování informací o rozložení cenové hladiny dle druhů nemovitostí, jejich polohy a dalších rozhodujících faktorů, jakož i vývoj tohoto rozložení v čase. Systém by měl být spolehlivý a aktuální. Účelem systému není nahrazovat tzv. cenové mapy, které si pro svoje účely vytvářejí místní administrativy, ale poskytovat globální informace na makroekonomické úrovni. -- ISBN : 978-80-250-2895-7 (brožováno). Český statistický úřad. Odbor statistiky cen. *2Ekonomika0 *2Ceny nemovitostí0 nemovitost * ceny * statistika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1