Počet záznamů: 1  

Sněmovní praxe výkonu kontroly dodržování zásady subsidiarity v sekundárním právu EU

  1. Pohl, Michal Sněmovní praxe výkonu kontroly dodržování zásady subsidiarity v sekundárním právu EU / Michal Pohl. -- [Praha] : [Univerzita Karlova, Karolinum], [2013]. právo Evropské unie * princip subsidiarity * národní parlament * Česká republika