Počet záznamů: 1  

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  1. Řičánek, Matěj, 1991- Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů / Matěj Řičánek. -- 1. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Právní instituty). -- Anotace: Publikace přináší analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Výklad problematiky je doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Autor se podrobně věnuje i jednotlivým pilířům ochrany nabytých práv zaměstnanců – automatickému přechodu práv a povinností z pracovních a kolektivních smluv, zákazu změny pracovních podmínek (včetně jeho uplatnění v podmínkách České republiky), souhlasu zaměstnanců s přechodem k novému zaměstnavateli, zákazu propouštění z důvodu přechodu, zachování statusu a funkce zástupců zaměstnanců a informační a projednací povinnosti se zástupci zaměstnanců. Stranou pozornosti nezůstávají ani mezinárodní aspekty přeshraničních převodů podniku. -- ISBN : 978-80-7400-718-7 (brožováno). *2Právní instituty0 pracovní právo * interpretace práva * výklad zákonů ES * Česká republika * právo Evropské unie