Počet záznamů: 1  

Medicínské právo

  1. Těšinová, Jolana, 1969- Medicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- Anotace: Publikace podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a poskytování informací ve zdravotnictví, odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení léčby. Zdůrazněny jsou také právní aspekty specifických zdravotních služeb, zejména zásahy do reprodukčních orgánů, výzkum ve zdravotnictví, lékařská genetika, nakládání s lidským tělem a oblast transplantací. Pozornost je věnována též základním podmínkám k poskytování zdravotních služeb, předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání, oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Samostatně je zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb. -- ISBN : 978-80-7179-318-2 (vázáno). Doležal, Tomáš, 1976-. Policar, Radek, 1977- zdravotnická legislativa * Česká republika