Počet záznamů: 1  

Základy bankovnictví

  1. Kantnerová, Liběna 1962- Základy bankovnictví : teorie a praxe / Liběna Kantnerová. -- Vydání první. -- V Praze C.H. Beck, 2016. -- (Beckovy ekonomické učebnice). -- Anotace: Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Přibližuje historii vzniku peněz, jejich funkci a charakteristiku a vývoj používání peněz na našem území, seznamuje s počátky bankovnictví a s vývojem bankovní soustavy na území dnešní České republiky. Vysvětlen je význam centrálního bankovnictví a specifika centrálních bank. Další kapitoly jsou zaměřeny postupně na měnovou politiku a její cíle, na řízení a strukturu obchodních bank, na hospodaření bank a také na rizika v bankovnictví. Podstatná část učebnice je věnována bankovním produktům a problematice platebního styku. Zařazena je rovněž kapitola o regulaci a dohledu v bankovním sektoru. Závěrečné kapitoly přibližují současné trendy v bankovnictví a stále aktuální problematiku bankovních podvodů. Text již plně zohledňuje nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, platný od prosince 2016. -- ISBN : 978-80-7400-595-4 (brožováno). *2Beckovy ekonomické učebnice bankovnictví

Počet záznamů: 1