Počet záznamů: 1  

Hitlerův Mnichov

  1. Large, David Clay, 1945- Hitlerův Mnichov : vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí / David Clay Large ; přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- (Historické myšlení ; svazek 70). -- Přeloženo z angličtiny. -- Anotace: Autor Mnichov přelomu 19. a 20. století nazírá jako centrum německé kulturní avantgardy. Kořeny nacionálního socialismu spatřuje v politických a myšlenkových proudech, k jejichž radikalizaci, na levé i pravé straně politického spektra, došlo pod vlivem první světové války. Právě proměna kulturních a společenských poměrů 20. let 20. století podle Large vytvořily podhoubí pro dramatický rozvoj Hitlerových obskurních představ, o nichž málokdo předpokládal, že by mohly vést k pokusu o ovládnutí světa. Důraz přitom klade na oživení bavorského tradicionalismu, jenž postupně potlačil dřívější kulturní pestrost. V kapitolách věnovaných 30.–40. letům 20. století pak zkoumá, jak se Mnichov přeměnil v hlavní centrum nacistického hnutí a jak jeho politické reprezentace až do posledních týdnů války všemožně soupeřily o prvenství v hnutí s nenáviděným pruským Berlínem. -- ISBN : 978-80-257-1764-6 (vázáno). Orlando, Daniela. [Where ghosts walked. Česky]. *2Historické myšlení svazek 70 Německo * 1. polovina 20. století * Bavorsko * kultura * politický život * nacionální socialismus

Počet záznamů: 1