Počet záznamů: 1  

Milosrdenství? Bez rozumu

  1. Fuchs, Jiří Milosrdenství? Bez rozumu? : rozhovor o migrační krizi / Jiří Fuchs, Marie Tejklová. -- Praha : Academia Bohemica, 2016. -- Anotace: Máme považovat současnou migrační krizi za příležitost pro Evropu a její stárnoucí obyvatelstvo nebo za hrozbu, která má potenciál rozložit naši společnost a převrátit životy obyvatel Evropy naruby? Zvládají evropské politické špičky migrační krizi celkem obstojně nebo se spíše chovají, jakoby zešílely? Dala se masa migrantů přicházejících do Evropy do pohybu více méně náhodou, v reakci na aktuální politickou situaci v různých částech světa, nebo jde o důsledek širšího a delší dobu trvajícího vývoje, ve kterém evropské politické špičky hrají jednu z hlavních rolí? Máme se v názoru na migrační krizi řídit především soucitem, humanitárními ohledy nebo je potřeba přinejmenším stejnou váhu přiznat i rozumovému hodnocení situace? Těm, kdo si kladou podobné otázky, je určený text filosofa Jiřího Fuchse, ve kterém se autor pokouší analyzovat příčiny a souvislosti migrační krize systematičtěji a s hlubším záběrem, než s jakým se obvykle setkáváme v povrchních úvahách na toto téma v médiích. -- ISBN : 978-80-904469-5-3 (brožováno). Tejklová, Marie migrace * migrační politika Společenství * migrační proud * kulturní pluralismus * Evropa * 1. polovina 21. století