Počet záznamů: 1  

Zákon o zeměměřictví

  1. Müller, Miloslav Zákon o zeměměřictví : komentář / Miloslav Müller, Eva Barešová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 31.1.2016"--Rub titulní stránky. -- Anotace: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším oblastem práva, jako jsou např. právní vztahy k nemovitostem nebo právní vztahy vznikající v rámci investiční výstavby. Publikace přináší podrobný výklad všech ustanovení zákona i srozumitelné vysvětlení odborných technických termínů. Výklad je doplněn judikaturou a rozhodnutími ČÚZK ve věci výkonu zeměměřických činností. Přílohou komentáře jsou ukázky státních mapových děl pro veřejné užití. Komentář poskytuje základní informace a výklad zákona o zeměměřictví spolu s jeho provádějícími předpisy tak, aby v praktické aplikaci právní úpravy bylo maximálně sníženo riziko nesprávných výkladů výsledků zeměměřických činností. -- ISBN : 978-80-7478-959-5 brožováno. Barešová, Eva. *2Komentáře Wolters Kluwer0 kartografie * atlas * katastr nemovitostí * zákon * komentář k zákonu * Česká republika