Počet záznamů: 1  

Kolos na hliněných nohou

  1. Kysela, Jan, 1974- Kolos na hliněných nohou? : k proměnám státu a jeho rolí / Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2016. -- (Teoretik). -- Anglické resumé. -- Anotace: Pozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A neplatí v různých ohledech obojí? Autoři z pražské právnické fakulty ke svému tématu přistupují ze širší perspektivy, když je po nastínění pojmu a vývoje státu pozornost věnována několika skupinám proměnných, jež mají zásadní dopad na rozsah a výkon jeho rolí. Patří sem etablování moderního mezinárodního systému a rozvoj mezinárodního práva, členitá globalizace, evropská integrace a její dynamika, lidská práva, ale i poměr státu a společnosti, včetně klíčového a vzácného statku důvěry. Stát jistě není jedinou možnou formou politické organizace lidstva, jeví se však být formou vcelku flexibilní a osvědčenou. -- ISBN : 978-80-7502-149-6 vázáno. Ondřejek, Pavel. *2Teoretik0 stát * politologie