Počet záznamů: 1  

Trestní předpisy

  1. Trestní Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : novelizovaný trestní zákoník a trestní řád k 1.7.2016 : redakční uzávěrka 8.8.2016. -- Ostrava : Sagit, [2016]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1143). -- Názvové informace z obálky. -- ISBN : 978-80-7488-174-9 brožováno. *2ÚZ : úplné znění0 trestní právo * trestní zákoník * trestní řízení * trestní sankce * oběť * trestní odpovědnost * soud pro mladistvé * Česká republika * legislativa

Počet záznamů: 1