Počet záznamů: 1  

Most do budoucnosti

  1. Spurný, Matěj, 1979- Most do budoucnosti : laboratoř socialistické modernity na severu Čech / Matěj Spurný. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- Anglické resumé. -- Anotace: V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech. Náhradou za starý vznikl nový Most, který vzbuzoval veliká očekávání, ale nakonec stal symbolem úpadku i bezohlednosti československého státního socialismu. Autor vypráví o životě ve starém Mostě v dekádách po druhé světové válce a zprostředkovává diskuse a vyjednávání, které předcházely rozhodnutí o jeho zbourání, i ty, v nichž se rozhodovalo o charakteru nového města. Klíčové aspekty poválečných dějin Mostu autor zároveň vsazuje do kontextu myšlenkových i sociálních proměn v Československu i v Evropě 2. poloviny 20. století. -- ISBN : 978-80-246-3332-9 brožováno. město * průmyslový region * průmyslové plánování * Ústecký kraj * těžba uhlí * sociální politika * společensko-hospodářské poměry * průmyslové znečišťování * Československo * 2. polovina 20. století

Počet záznamů: 1