Počet záznamů: 1  

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus

  1. Balcar, Jaromír, 1966- Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus : Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953 / von Jaromír Balcar und Jaroslav Kučera. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2013]. -- ©2013. -- (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum ; Band 128). -- České resumé. -- Anotace: "Čeští historici mají pouze zřídka odvahu překonat tradiční dějinné mezníky a sledovat zkoumaný fenomén napříč dlouhými časovými celky. Tím spíše, překračují-li horizont roku 1945, kde jinak většina badatelů svůj výzkum raději končí, anebo teprve začíná. Propojit totiž období nacionálněsocialistického panství s poválečnou lidově demokratickou republikou předpokládá nejen značné odhodlání a dovednost autorů, ale také bezvadnou orientaci v domácí i zahraniční literatuře, jakož i v nekonečné záplavě pramenů. Práce Balcara a Kučery, nahlížející české země jako zbrojnici Německé říše a později jako strojírenské dílo socialismu, spojuje vše výše jmenované. Nabízí čtenářům neotřelý pohled na období 1938–1953 a jako první kriticky zhodnocuje politicky vrtkavé období z hlediska hospodářského řízení a plánování."--Dějiny a současnost [online]. 2016(3). -- ISBN : 978-3-525-37301-9 vázáno. Kučera, Jaroslav, 1955-. *2Veröffentlichungen des Collegium Carolinum0 hospodářská politika * ekonomická aktivita * plánované hospodářství * výrobní politika * válečné hospodářství * reorganizace průmyslu * Protektorát Čechy a Morava * Československo * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století

Počet záznamů: 1