Počet záznamů: 1  

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

  1. Bányaiová, Alena, 1949- Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo / Alena Bányaiová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- (Právo prakticky). -- Právní stav publikace je k 31.10.2015. -- Anotace: Publikace se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Věnuje se především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále zabývá smlouvou využívanou pro zabezpečení inženýrské činnosti, tedy příkazní smlouvou. Upozorňuje na specifika smluv, jejichž předmětem je zhotovení stavby nebo činnosti s tím související, které jsou uzavírány v návaznosti na zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Věnuje se i otázce řešení sporů, které jsou v oblasti výstavby poměrně časté. S ohledem na nezbytnost rychlého řešení sporů je na tomto úseku často využíváno i alternativní řešení sporů, tedy rozhodčí řízení. -- ISBN : 978-80-7552-057-9 brožováno. *2Právo prakticky0 závazkové právo * občanské právo * stavebnictví * inženýrské stavitelství * smlouva * Česká republika * interpretace práva * monografie

Počet záznamů: 1