Počet záznamů: 1  

Modernismus a fašismus

  1. Griffin, Roger, 1948- Modernismus a fašismus : pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera / Roger Griffin ; z anglického originálu Modernism and fascism ... přeložila Eva Kalivodová. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- (Politeia). -- Anotace: Knihou vrcholí dlouholetý výzkum autora, renomovaného britského historika, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zároveň jej lokalizovat v kontextu mnoha hnutí modernismu. V první části interdisciplinární práce, provazující historii fašismu, historii a teorii literatury a kultury s filozofií a sociální antropologií, buduje přelomové, široké vymezení modernismu jako sociokulturního pohybu řešícího v nesčetných formách krizi modernity. Řešení je hledáno v novém začátku zčasovělé historie či člověkem režírovaného budoucího dění jako cesty z úpadku. Tato koncepce dovoluje Griffinovi v druhé části knihy postupně prokazovat realitu „fašistického modernismu“ – tedy prosazovat pohled většinově dosud odmítaný. Soustřeďuje se přitom klíčově na dvě dějinné formy generického fašismu, režimy Mussoliniho a Hitlera. Sleduje je od ideologické geneze přes fázi politického hnutí získávajícího společenskou podporu až do podoby modernistického státu, krachujícího v projektu ničivé a sebezničující globální expanze. -- ISBN : 978-80-246-3231-5 brožováno. Hajdinová, Eva, 1980-. *2Politeia0 fašismus * nacionální socialismus * Německo * Itálie * politická filozofie * politická ideologie * etnologie * politologie * monografie