Počet záznamů: 1  

Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti

  1. Polc, Jaroslav V. (Jaroslav Václav) 1929-2004 Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti / Jaroslav V. Polc. -- Vydání: první. -- Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o. ; Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015. -- Chronologický přehled. -- 40 000 výtisků. -- Anotace: První část textu autora ukazuje, jak si jednotlivé generace od 15. století až do 20. století vytvářely svůj vlastní pohled na Husa - často dle zásady "přání je otcem myšlenky"... Nejen že popisuje různá klišé v pohledu na osobnost Jana Husa, ale zasazuje jejich vnik do zajímavých historických souvislostí. Druhá část textu pak poskytuje fakta, podle kterých si čtenář sám může porovnat, nakolik tyto obrazy odpovídají - a nebo velmi často neodpovídají - tomu, kým byl Jan Hus ve skutečnosti. zápory. -- ISBN : 978-80-7266-403-0 Matice cyrilometodějská brožováno. Hus, Jan (asi 1371-1415) * životopis * církev * čeština * teologie * 14. století * 15. století