Počet záznamů: 1  

(Ne)rovnosti v romských rodinách

  1. Kajanová, Alena, 1982- (Ne)rovnosti v romských rodinách / Alena Kajanová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- České a anglické resumé. -- Pod názvem: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. -- Anotace: Kniha mapuje současné role romské ženy a její postavení v rodině i v rámci majoritní společnosti. Romská žena je tradičně považována za osobu, která má být v domácnosti, starat se o bydlení a pečovat o děti. Romský muž má pak za cíl zabezpečovat rodinu a shánět peníze. Současná socioekonomická situace a její dopady na romské etnikum ovlivnily tyto tradiční role tím, že romští muži jsou skupinou ohroženou vysokou mírou nezaměstnanosti. Kvůli tomu ztrácejí svou hlavní roli „živitele“ rodiny. Z výzkumných závěrů byly zjištěny změny v postavení Romky, kdy se žena stává hlavním zdrojem příjmů celé rodiny, čímž přejala „tradiční“ roli romského muže. U romských mužů může tato ztráta tradiční identity a příslušných životních rolí často vést k životní krizi, která se může projevit nízkou motivací měnit svůj socioekonomický stav k lepšímu a také může vést k sociálněpatologickému chování. -- ISBN : 978-80-7422-455-3 vázáno. Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta. Nerovnosti v romských rodinách. Rovnosti v romských rodinách Rom * žena * společenský status * rodinný stav * sociální stav * společenská role * Česká republika * sociální analýza * monografie